Регистрирайте се на:

www.nula.bike

(от един акаунт - се

наема един велосипед)

Моля, прочетете внимателно инструкциите. При неспазване - се налагат финансови неустойки! 

1. Изберете велосипед 

Изберете станция с налични велосипеди и номера на желания такъв.

Системата ще ви прати кода за отключване.

2. Отключете и карайте

Използвайте предоставения код, за да отключите.

Затворете катинара, поставете го на удобно място и се насладете на пътуването! 

3. Върнете велосипеда

Задължително трябва да върнете велосипеда на станция от приложението:

Натиснете бутона 'ВЪРНИ' и изберете станцията, на която се намирате физически. 

Заключете велосипеда - през рамката - за стационарен обект/ станция и върнете кода на '0000'.

Натиснете бутона 'ПОТВЪРДИ'. Системата ще ви подкани да направите снимка на заключването (като примера горе). Уверете се, че ясно се виждат заключеният велосипед и нулираният код.

Съвет

Докато карате, можете да закачите катинара на специалната скоба под седалката. Просто вкарайте приставката на катинара в улея и завъртете на 90°. За освобождаване - изполвайте жълтия бутон на скобата. ​П

При въпроси и проблеми: +359 887 727 766

+359 882 712 411