''Нула.'' - точното количество генерирани вредни емисии, към което всеки трябва да се стреми, за да запази Природата и Себе си.